Materialet

dcterms:creator është saktësisht Ushtria Austro - Hungareze