Materialet

dcterms:spatial është saktësisht Brigjet e Durrësit.