Materialet

dcterms:spatial është saktësisht Shkodër, Albania