Materialet

dcterms:temporal është saktësisht 1916 - 1918