Materialet

dcterms:temporal është saktësisht 1916/1918