Materialet

dcterms:date është saktësisht 1848-10-24