Materialet

dcterms:date është saktësisht 1912-11-23