Materialet

dcterms:date është saktësisht 1916-06-08