for
1916-12-20

Arkivat e zonave të tjera

Arkivi Digjital i Familjeve Shqiptare