Materialet

dcterms:date është saktësisht 1928-07-14