Materialet

dcterms:date është saktësisht 1938-04-27