Materialet

dcterms:date është saktësisht 1939-11-11