for
Z. Xhevahir Taushani

  • Familja Taushani

    2017

    Një histori e origjinës dhe aktivitetit të Familjes Taushani në qytetin e Elbasanit, e përgatitur dhe ofruar për ADE nga Z. Xhevahir Taushani.

Arkivat e zonave të tjera

Arkivi Digjital i Familjeve Shqiptare