for
1878

  • Ali bej Kotherja, vitet 1878-80

    1878

    Ali bej Kotherja ishte pjesë e parisë së Elbasanit dhe veprimtar gjatë kohës së Pavarësisë. Fotoja është realizuar gjatë kohës së Lidhjes së Prizrenit, në kohën kur ai mori pjesë në luftën për mbrojtjen e Ulqinit.

Arkivat e zonave të tjera

Arkivi Digjital i Familjeve Shqiptare