for
1941-03-14

Arkivat e zonave të tjera

Arkivi Digjital i Familjeve Shqiptare