Mirësevini në faqen Arkivi Digjital Shqiptar. Në këtë faqe do të gjeni fotografi, jetëshkrime, shënime mbi pemë gjenealogjike, dokumente, letërkëmbime dhe harta nga hapësira shqiptare. Platforma që po përdorim do të lehtësojë kërkimin e të dhënave për vizitorët dhe është konceptuar si një bazë e dhënash që do të krijohet me materiale nga arkivat dhe koleksionet familjare dhe të huaja. Gjithashtu është krijuar mundësia që materialet të shfletohen sipas ndarjeve të mëdha administrative. Shpresojmë në bashkëpunimin e publikut dhe lexuesve për të plotësuar këto materiale me detaje apo të dhëna të tjera interesante. Nëse dëshironi të jepni kontibutin tuaj në pasurimin e arkivit mund ti dërgoni duke përdorur formularët në faqen Botoni ose na kontaktoni në adresën e emailit : info@elbasaniad.org

Fotografi

Jetëshkrime

Gjenealogji

Dokumente

Letërkëmbime

Arkivat sipas zonave