Mirësevini në faqen Arkivi Digjital Shqiptar. Në këtë faqe do të gjeni fotografi, jetëshkrime, shënime mbi pemë gjenealogjike, dokumente, letërkëmbime dhe harta nga hapësira shqiptare. Nëse dëshironi të jepni kontibutin tuaj në pasurimin e arkivit mund ti dërgoni duke përdorur formularët në faqen Botoni ose na kontaktoni në adresën e emailit : info@elbasaniad.org

Fotografi

Shfleto të gjitha fotografitë

Jetëshkrime

Shfleto të gjitha jetëshkrimet

Gjenealogji

Dokumente

 • Kur shteti i sekuestronte të pasurve pronat për mos pagim taksash.

  Pandëshkueshmëria e atyre të "mëdhenjve" për mos pagim taksash që janë në fushën e biznesit është një dukuri e cila ndodh prej disa dekadash në vendin tonë. Bizneset e mëdha sot kontrollojnë ekonominë e vendit për mos të thënë që në raste të ndryshme kontrollojnë dhe vetë shtetin. Por në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë në korrik të vitit 1927 del një shpallje nga Zyra Përmbarimit të Durrësit ku thuhet se sipërmarrësi Ramazan Jella meqë nuk i ka pague taksën e Bashkisë për Urën e Dajlanit prej shumë vitesh i sekuestrohet një pasuri e cila vihet në ankand publik.

 • Konçesioni në zonën e Porto Romanos në Durrës

  Kur flitet për konçesione në kohët e sotme e gjithë vëmendja publike shkon tek politikanët se kush prej tyre fshihet mbas atij konçesioni. Ndërsa para 96 vitesh konçesionet jepeshin lirisht dhe publikisht politikanëve ku të cilat nuk ishin të jashtëligjshme.

  Më konkretisht tregohet një rast në Durrës, ku zona e Porto Romanos jepej në konçesion dy deputetëve të Parlamentit të asaj kohe Abdurrahman Matit (Krosi) dhe Mehmet Konicës. Të dy këta politikanë me peshë në jetën publike në vitet 1920-1939. Ndryshe nga sot ku një pjesë e zonës së Porto Romanos ju është dhënë në konçesion kompanive të ndryshme në fushën e hidrokarbureve, në vitin 1926 kjo zone do jepej për shfrytëzim në fushën e minieraleve, më sakt ajo e çimentos. Kontrata parashikonte një zonë prej 1000 hektarësh me një afat kohor prej 10 vitesh

 • Veteranë të arsimit në Ulqin. Shënime.

  Listë me arsimtarë që kanë dhën kontributin e tyre në Malin e Zi, Ulqin.
Shfletoni të gjitha dokumentet

Letërkëmbime

Arkivat sipas zonave