Fotografi

Jetëshkrime

Shfleto të gjitha jetëshkrimet

Gjenealogji

Shfletoni të gjitha pemët gjenealogjike

Dokumente

  • Letër drejtuar Lef Nosit nga inspektori i Ministrisë së Arsimit në Elbasan, Ahmet Duhanxhiu 1934

    Letër drejtuar Lef Nosit nga inspektori i Ministrisë së Arsimit në Elbasan, Ahmet Duhanxhiu ku pas falenderimit për të dhënat mbi flamurin e ngritur në Vlorë, kërkohen më shumë detaje.
  • Një ferman i vitit 1505 që ndalon ekzekutimet para derës së një xhamie në Elbasan

  • Industri Kombëtare

    Kështu do e paraqisnin reklamën e biznesit të pllakave në Durrës tek gazetat, revistat e ndryshme në kohën e monarkisë Shqiptare 1928-1939. Dukej qartë që industria vendase kishte hyrë në shinat e duhura në atë periudhë duke pasur parasysh mundësinë e tregtisë në një qytet si Durrësi i cili ishte gjithmonë në zhvillim e sipër. Kjo reklamë i përket vitit 1933 e cila ishte pronë e familjes Zaza në Durrës, dhe konkretisht vëllezërve Haxhi dhe Ramazan Zaza të cilët zotëronin një punishte ku prodhonin pllaka me dimensione të ndryshme dhe zbukurime me lule të cilat për kohën ishin tërheqëse.

Shfletoni të gjitha dokumentet

Letërkëmbime

Arkivat sipas zonave