Letër e Beqir Plangaricës dërguar Ministrisë së Arsimit Osmane për alfabetin e gjuhës shqipe dhe përgjigja nga Ministria

1910-02-23

Më 23 shkurt 1910, Beqir Plangarica i dërgon një letër Ministrisë së Arsimit Osmane për për të kërkuar sqarime pse është ndaluar përdorimi i këtij alfabeti.

Të dhëna

Përshkrimi
Më 23 shkurt 1910, Beqir Plangarica i dërgon një letër Ministrisë së Arsimit Osmane për për të kërkuar sqarime pse është ndaluar përdorimi i këtij alfabeti.
Burimi
Arkivi i Stambollit
Përmbajtja
Telegram nga Selaniku mbërritur me 23 shkurt 1910
Kopje
Megjithëse ka që prej një viti e gjysëm që në shkollën tonë mësimi bëhet në gjuhën shqipe me gërmat tona specifike, këto ditë me urdhër të drejtorit të drejtorisë arsimore të Manastirit, përdorimi i këtyre gërmave është ndaluar. Kjo ndalesë është në kundërshtim me ligjshmërinë. Pas kërkesës sonë drejtuar mytesarifit në lidhje me këtë çështje, na është komunikuar shkresa e drejtorisë arsimore të Manastirit se gjuha shqipe është gjuhë me zgjedhje dhe ata që dëshirojnë mund ta mësojnë atë me gërma arabe, një përgjigje aspak e hijshme për një drejtor arsimi dhe po ashtu që nxit konflikt dhe pështjellim, prandaj kërkojmë nga ju që të vazhdojmë të mësojmë me gërmat tona kombtare ashtu siç ka ngjarë deri më sot, një kërkesë e jona mëse e ligjshme.
Anëshkrim Kryeministrisë
Pas pohimit të drejtorisë së postë-telegrafit se nuk do të lejoj të dërgohet telegrafi i firmosur nga 50 nxënësit e shkollës idadije (lice), në qoftë se ajo nuk ka nënshkrimin aprovues të drejtorit të asaj shkolle dhe meqë drejtori i asaj shkolle nuk lejohet që ta aprovojë dërgimin e një telegrafi të tillë, guxoj që t’u vë në dijeni nëpërmjet këtij telegrafi në lidhje me këtë procedurë që pengon kërkimin e të drejtës legjitime nga insitucionet e larta të shtetit dhe të vihet drejtësia e nevojshme në lidhje me këtë veprim që bie në kundërshtim me ligjin për rendin dhe qetësinë.

Bekir Plankariça [Beqir Plangarica]

Ministria e Arsimit
Drejtoria e protokollit, no. special 62, no. general 82
Kryeministrisë
Parashtresë e të përvuajturit
Dërgohet telegrafi me firmën e Beqir Plankaricës [Plangaricës] nga Elbasani, i cili shkruan se e ka firmosur ai këtë telegraf, që në të vërtetë e kanë përgatitur nxënësit e shkollës lokale idadije (lice) në lidhje me mësimdhënien e gjuhës shqipe me gërmat e saja të veçanta, por drejtori i postë-telegrafit u ka thënë se nuk do të lejojë të niset ai telegraf i firmosur prej tyre, në rast se nuk ka shënimin miratues nga drejtori i shkollës së tyre, ndërkohë që drejtori i shkollës së tyre nuk lejohet që ta firmosë atë telegraf. Nisur nga pretendimi se drejtori i shkollës nuk lejohet që të firmos për aprovim një telegraf, erdhi shkresa e urdhrit të Kryeministrisë me datë 24 shkurt 1910 dhe numër 470, se duhet hetuar ky pretendim dhe të njoftohet përfundimi i atij hetimi. Mbështetur në atë shkresë u komunikua me Drejtorinë Arsimore të Manastirit nga e cila u kërkua sqarime në lidhje me rastin në fjalë dhe në shkresën përgjigje nga ajo drejtori shkruhet se gjatë komunikimit të qarkores së kësaj ministrie që shqipja të mësohet me gërma arabe në shkollat shtetërore, mbështetësit e gërmave latine nxitën shumicën e studentëve që mos të hyjnë nëpër mësime dhe të braktisin procesin mësimor, ndërsa në lidhje me telegrafin që kanë kërkuar të dërgojnë ajo nuk është firmosur nga drejtoria arsimore pasi drejtori i postë-telegrafit kërkon më parë që të vërtetohet nëse personat që kanë firmosur telegrafin janë studentë të shkollës në fjalë apo janë persona të tjerë që firmosin në emrin e tyre. Pas lejes për për veprim që ka marr nëndrejtoria e shkollës idadije, ajo ka dërguar informacionin ku shkruhet se është komunikuar vendimi i qeverisë që gjuhët me përzgjedhje duhen mësuar me gërma arabe, prandaj edhe shqipja duhet dhënë mësim me këtë alfabet, prandaj ata që nuk i binden këtij rregulli dhe braktisin shkollën regjistrimi i tyre do të fshihet, se personat që dëshirojnë të ankohen kanë të drejtë që t’i drejtohen insitucioneve përkatëse, prandaj edhe studentët e kanë kuptuar se nga kjo demonstratë ata do të dëmtohen në aspektin arsimor, prandaj kanë filluar sërish që të vijnë në shkollë, prandaj ajo që shkruhet në telegraf nuk ka ndonjë rëndësi reale për t’u marr parasysh. Parashtrohet bashkëngjitur telegrafi në fjalë. Urdhri dhe fermani i përkasin të zotit të çështjes, 21 mars 1912.
Ministri i Arsimit, Emrullah
Përkthyesi
Ermal Nurja
Data
23 shkurt 1910

Grupet e materialeve

Position: 226 (49 views)

“Letër e Beqir Plangaricës dërguar Ministrisë së Arsimit Osmane për alfabetin e gjuhës shqipe dhe përgjigja nga Ministria”, 1910-02-23, Arkiva Digjitale Shqiptare, accessed 28 nëntor 2023, https://adsh.al/s/adsh/item/25146

Komentoni

Asnjë koment ende! Bëhu i pari që komenton!

Jam dakord me kushtet e përdorimit dhe pranoj të ofroj kontributin tim nën liçensën CC BY-SA.

Burimet e lidhura

Filtro sipas cilësisë

Lidhja
Titulli Etiketë alternative Klasa
Beqir Plangarica (1872-1924) Lidhje me materiale të tjera Personi