Hoçisht/Korçë vitet 1930, foto e bërë në shkallët e kishës së Shën Kollit

1930

1. ?????, 2. ?????, 3. Sotir Gjeçka, 4. Petro Afezolli, 6. Theofil Temo, 7. Pandi Shkodrani, 8. ?????, 9. Jorgaq Naumi, 10. Josif Plaku, 11. Thoma Poloska, 12. Miti Papathani, 13. Irakli Papailia, 14. Spiro Afezolli, 15. Mina Plaku, 16. Petro Tërpini, 17. Ligor Afezolli, 18. Oresti Afezolli, 19. Nuçi Goxhanjari.

Të dhëna

Përshkrimi
1. ?????, 2. ?????, 3. Sotir Gjeçka, 4. Petro Afezolli, 6. Theofil Temo, 7. Pandi Shkodrani, 8. ?????, 9. Jorgaq Naumi, 10. Josif Plaku, 11. Thoma Poloska, 12. Miti Papathani, 13. Irakli Papailia, 14. Spiro Afezolli, 15. Mina Plaku, 16. Petro Tërpini, 17. Ligor Afezolli, 18. Oresti Afezolli, 19. Nuçi Goxhanjari.
Data
Kontribuesi
Formati
.jpg

Grupet e materialeve

“Hoçisht/Korçë vitet 1930, foto e bërë në shkallët e kishës së Shën Kollit”, 1930, Arkiva Digjitale Shqiptare, aksesuar më 21 maj 2022, https://adsh.al/s/adsh/item/25540

Komentoni

Asnjë koment deri tani! Bëhu komentuesi i parë!

Jam dakord me kushtet e përdorimit dhe pranoj të ofroj kontributin tim nën liçensën CC BY-SA.

Arkivat e zonave të tjera