Materialet

Biographies:birth është saktësisht 1890-12