Materialet

dcterms:spatial është saktësisht 1912 - 1913