Materialet

dcterms:temporal është saktësisht 1916-1918