Materialet

dcterms:temporal është saktësisht 1918-1920