Materialet

dcterms:date është saktësisht 1896-07-31