Materialet

dcterms:date është saktësisht 1910-02-23