for
1912-11-23

Arkivat e zonave të tjera

Arkivi Digjital i Familjeve Shqiptare