for
1921-04-21

  • Anëtarët e Këshillit të Naltë, Aqif bej Elbasani, Mihal Turtulli dhe Abdi bej Toptani duke shkuar në seancën e hapjes se punimeve te parlamentit , me 21 prill 1921

  • Misat e Kongresit te Bashkimit Kombetar, Vlore, 21 príll deri me 2 máj 1921; Themelimi i Federates "Atdheu"

    1921-04-21

    Parija e kongresit i u ngarkue Lef Nosit me tre sekretarë përbrí: Karl Gurakuqin, Selim Mborjen dhe Koço Gramenon. Misat e komisjonit të statutit u êmnuen me aklamacjon, simbas proponimit me gojë t’eksponentavet të kuvendit. Duelën të zgjedhun: Lef Nosi, Mustafa Kruja, Karl Gurakuqi, Dhimitër Berati, Avni Rustemi, Ahmet Dakli, Dr. Sezai Çomo, Sait Qemali. Për êmnin e Federatës u bâne proponime të ndryshme; u vûnë në votë katër êmna: “Bashkimi” (Avni Rustemi), “Vatra” (Koço Grameno e Selim Mborja), “Atdheu” (Mustafa Kruja), “Vllaznija” (Karl Gurakuqi). Doli fitues proponimi i Mustafa Krujës me katër vota mâ tepër se ai i Gurakuqit. Misat e kryesís, e cila doli e sajueme kështu: 1. Kryetár: Kol Tromara, qi aso kohe ishte prefekt në Gjinokastër; 2. sekretár i përgjithëshëm me aklamacjon, pá votim: Karl Gurakuqi; 3. arkëtar: Ahmet Dakli; 4. drejtues i rivistës: Sait Qemali. Me duertrokitje u votue për Avni Rustemin si kryetár nderi Këshilli i përgjithëshëm i Federatës mori këto vendime: 1. t’i kërkohej kryetarit të bashkís, Qazim Kokoshit nji odë në ndërtesën e saj për zyrën e përkohëshme të qendrës së përgjithëshme të Federatës; 2. u êmnue si ndihmës-sekretar Halim Xhelo; 3. u menue si mjek i Federatës dr. Mustafa Naili; 4. me zâvendsimin e kryetarit, Kol Tromarës, qí nuk dihej a do t’a pranonte kryesín, u ngarkue Sait Qemali; 5. shkresat zyrtare të nënshkrueheshin prej kryetarit e prej sekretarit të përgjithëshë; 6. në rasë nevoje së ngutëshme, këshilli i përjgithëshsëm mund të thirrte në mbledhje kryetarët e degavet të ndryshme; 7. të lajmohej bota shqiptare për themelimin e Federatës me anën e fletorevet të Vlonës “Mbrojtja Kombëtaro e” dhe "Fjal e Lirë” (Simbas Karl Gurakuqi, tek "Qi te mos Harrohen")

Arkivat e zonave të tjera

Arkivi Digjital i Familjeve Shqiptare