for
1937-12-03

  • Çertifkatë për vërtetim page

    1937-12-03

    Dokument i Bashkisë Durrës në kohën e Mbretërisë Shqiptare, ku jepen pagat e kryetarëve të Bashkisë në franga ari si tregues i funksionimit të shtetit ligjor të kohës, 12. 03. 1937

Arkivat e zonave të tjera

Arkivi Digjital i Familjeve Shqiptare