for
1938-07-22

Arkivat e zonave të tjera

Arkivi Digjital i Familjeve Shqiptare