Materialet

dcterms:date është saktësisht 1938-07-22