for
1940-12-30

Arkivat e zonave të tjera

Arkivi Digjital i Familjeve Shqiptare