Materialet

dcterms:date është saktësisht 1941-05-16