for
1946-11-27

  • 28-29 nëntori në vitin 1946

    1946-11-27

    Programi i festimeve të 28-29 nëntorit në Tiranë në vitin 1946. Siç edhe shihet, 28 nëntori (festa kombëtare) lihet në hije me pak aktivitete, ndërsa 29 nëntori vlerësohet si më i rëndësishëm.

Arkivat e zonave të tjera

Arkivi Digjital i Familjeve Shqiptare