for
2017-07-01

  • Mbi historikun e fisit Molloholli

    2017-07-01

    Nji histori e origjinës së fisit Molloholli në Elbasan kaluar brez pas brezi dhe treguar për ADE nga Zj. Monika Molloholli pasardhëse e kësaj familje.

Arkivat e zonave të tjera

Arkivi Digjital i Familjeve Shqiptare