for
Mbledhur nga Hyqmet Zane, Treguar nga Ilmi Belshaku.

Arkivat e zonave të tjera

Arkivi Digjital i Familjeve Shqiptare