for
1935-06-16

Arkivat e zonave të tjera

Arkivi Digjital i Familjeve Shqiptare