Materialet

dcterms:date është saktësisht 1945-09-16