for
1945-09-16

Arkivat e zonave të tjera

Arkivi Digjital i Familjeve Shqiptare