for
1957-11-15

Arkivat e zonave të tjera

Arkivi Digjital i Familjeve Shqiptare