Më poshtë kemi vendosur lidhje të rëndësishme të burimeve arkivore.

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave

Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi

Arkivi Qëndror Shtetëror i Filmit