Mirësevini në faqen Arkivi Digjital Shqiptar. Në këtë faqe do të gjeni fotografi, jetëshkrime, shënime mbi pemë gjenealogjike, dokumente, letërkëmbime dhe harta nga hapësira shqiptare. Nëse dëshironi të jepni kontibutin tuaj në pasurimin e arkivit mund ti dërgoni duke përdorur formularët në faqen Botoni ose na kontaktoni në adresën e emailit : info@elbasaniad.org

Browse all