Bashkëpunëtorë të ADE

Përgjatë punës sonë disavjeçare kemi krijuar mardhënie të ngushta bashkëpunimi me shumë persona të pasionuar në zbardhjen, ruajten dhe pasqyrimin e historisë kombëtare.  Duke dashur ti falenderojmë për bashkëpunimin me qendrën tonë,  kemi kenaqësinë ti paraqesim më poshtë, në shenjë mirënjohje për kohën e shpenzuar dhe përkushtimin e tyre. Është puna e këtyre bashkëpunëtorëve që e ka plotësuar bazën e të dhënave që kemi krijuar dhe vazhdon e pasuron çdo ditë. Nëse doni ti bashkoheni grupit të bashkëpunëtorëve, na kontaktoni në adresën e emailit : info@elbasaniad.org ose kontriboni drejtpërdrejt në faqen : Botoni

Arkivat e zonave të tjera