Fotografi nga Durrësi

Faqja Fotografi është konceptuar si një grupim i koleksioneve me fotografi, kartolina, piktura dhe materiale të tjera vizuale që paraqesin historinë, ndryshimet, veshjet, arkitekturën dhe aspekte të tjera të jetës shoqërore në qytetin dhe zonën e Durrësit. Nëse dëshironi të jepni kontibutin tuaj në pasurimin e arkivit të zonës së Durrësit mund të na dërgoni materiale duke përdorur formularin: Botoni

Arkivat e zonave të tjera