for
Caktimi i delegatëve të Elbasanit për në Kuvendin e Vlorës, 1912

Arkivat e zonave të tjera

Contribute

Add a new record