for
Një ferman i vitit 1505 që ndalon ekzekutimet para derës së një xhamie në Elbasan

Arkivat e zonave të tjera

Contribute

Add a new record