for
Një nga sekuestrimet e pasurive në Elbasan, viti 1946

Arkivat e zonave të tjera

Contribute

Add a new record