for
Pasaporta diplomatike që përdorte Lef Nosi në vitet 1919-1920.

Arkivat e zonave të tjera

Contribute

Add a new record