Ky arkiv apo bazë e dhënash, nuk do të ishte krijuar pa bashkëpunimin dhe kontributin e vazhdueshëm të qytetarëve elbasanas. Ju ftojmë të botoni fotografi, letra dhe materiale të tjera që pasqyrojnë historinë dhe jetën e zonës së Elbasanit. Për lehtësi të dërgimit të materialeve kemi krijuar formularë të gatshëm për lloje të ndryshme materialesh dhe të dhënash. Për çdo pyetje dhe paqartësi mund të na kontaktoni në adresën e emailit : info@elbasaniad.org

Arkivat e zonave të tjera