Dokumente nga Elbasani

Faqja Dokumente synon të krijojë në hapësirë për të paraqitur letra dhe dorëshkrime nga arkivat personale, që pasqyrojnë aspekte të ndryshme të jetës shoqërore dhe komunikimit në zonën e Elbasanit. Nëse keni materiale që mendoni se kanë vlerë në këtë aspekt, mund të na kontaktoni në adresën e emailit: info@elbasaniad.org ose të dërgoni materialet drejtpërdrejt duke përdorur formularët përkatës në faqen : Botoni

Shfleto të gjitha

Arkivat e zonave të tjera