Hoçisht/Korçë vitet 1930, foto e bërë në shkallët e kishës së Shën Kollit

1930

1. ?????, 2. ?????, 3. Sotir Gjeçka, 4. Petro Afezolli, 6. Theofil Temo, 7. Pandi Shkodrani, 8. ?????, 9. Jorgaq Naumi, 10. Josif Plaku, 11. Thoma Poloska, 12. Miti Papathani, 13. Irakli Papailia, 14. Spiro Afezolli, 15. Mina Plaku, 16. Petro Tërpini, 17. Ligor Afezolli, 18. Oresti Afezolli, 19. Nuçi Goxhanjari.

Të dhëna

Përshkrimi
1. ?????, 2. ?????, 3. Sotir Gjeçka, 4. Petro Afezolli, 6. Theofil Temo, 7. Pandi Shkodrani, 8. ?????, 9. Jorgaq Naumi, 10. Josif Plaku, 11. Thoma Poloska, 12. Miti Papathani, 13. Irakli Papailia, 14. Spiro Afezolli, 15. Mina Plaku, 16. Petro Tërpini, 17. Ligor Afezolli, 18. Oresti Afezolli, 19. Nuçi Goxhanjari.
Data
1930
Kontribuesi
Aldi Eski
Formati
.jpg
Zona
Hoçisht, Korçë

Komentoni

No comment yet! Be the first to add one!

Jam dakord me kushtet e përdorimit dhe pranoj të ofroj kontributin tim nën liçensën CC BY-SA.

Arkivat e zonave të tjera