Vajza nga shkolla "Moisi Golemi" në Kërçovë

Me rastin e mbylljes së vitit shkollor 1943-1944 në shkollën "Mojsi Golmi" në Kërcovë , Maqedoni, një grup vajzash kërcyen një valle shqiptare. (shënim i Z. Reiz Poshi, normalist, mësues në atë shkollë)

Të dhëna

Titulli
Vajza nga shkolla "Moisi Golemi" në Kërçovë
Përshkrimi
Me rastin e mbylljes së vitit shkollor 1943-1944 në shkollën "Mojsi Golmi" në Kërcovë , Maqedoni, një grup vajzash kërcyen një valle shqiptare. (shënim i Z. Reiz Poshi, normalist, mësues në atë shkollë)
Periudha
1943 – 1944
Kontribuesi
Z. Myrteza Poshi
Origjina
Arkivi familiar i Z. Myrteza Poshi.
Të drejtat e përdorimit
Me lejen e kontribuesit.
Zona
Kërçovë

“Vajza nga shkolla "Moisi Golemi" në Kërçovë”, Vlora, aksesuar më 30 korrik 2021, https://adsh.al/s/vlora/item/18506

Komentoni

Asnjë koment deri tani! Bëhu komentuesi i parë!

Jam dakord me kushtet e përdorimit dhe pranoj të ofroj kontributin tim nën liçensën CC BY-SA.

Etiketat

Etiketa të reja

 Jam dakord me kushtet e përdorimit dhe pranoj ta çliroj kontributin tim nën liçensën CC BY-SA

Arkivat e zonave të tjera