Gjenealogji nga familje vlonjate

Faqja Gjenealogji është konceptuar si një hapësirë ku familjet e qytetit dhe zonës së Vlorës mund të gjejnë materiale mbi prejardhjen e familjeve vlonjate, origjinën e mbiemrave, lidhjet midis familjeve të ndryshme dhe të dhëna tjera të kësaj natyre. Ashtu si edhe materialet e tjera në këtë platformë, të dhënat dhe materialet e kësaj faqeje janë ofruar nga vetë anëtarë të familjeve.  Nëse dëshironi të jepni kontibutin tuaj në pasurimin e arkivit të zonës së Vloës apo të jepni të dhëna mbi familjen tuaj, mund të na dërgoni materiale, duke përdorur formularin: Botoni

Arkivat sipas zonave