Kafshë e ngarkuar, Tiranë

by Ushtria Austro-Hungareze

Të dhëna

Titulli
Kafshë e ngarkuar, Tiranë
Periudha
1916 - 1918
Autori/Krijuesi
Ushtria Austro-Hungareze
Zona
Tiranë

Ushtria Austro-Hungareze, “Kafshë e ngarkuar, Tiranë”, Arkiva Dixhitale Shqiptare, aksesuar më 17 shtator 2021, https://adsh.al/s/adsh/item/23050

Komentoni

Asnjë koment deri tani! Bëhu komentuesi i parë!

Jam dakord me kushtet e përdorimit dhe pranoj të ofroj kontributin tim nën liçensën CC BY-SA.

Arkivat e zonave të tjera